Mřížové rošty - rychlá pomoc

Potřebujete rošt, ale nevíte jak vybrat ten správný?
Zde naleznete několik rad podle čeho se rozhodovat.

Typ P lisovaný nebo SP odporově svařovaný?

Hlavní rozdíl je ve způsobu výroby. U lisovaného roštu (P) vzniká pevná konstrukce vlisováním výplňových pásků do „předsekaných “ drážek v nosném profilu. U odporově svařovaného roštu (SP) je do nosného pásku elektrickým proudem vtaven spojovací drát, čímž vzniká pevná konstrukce.

Obr. 1: lisovaný rošt (P), odporově svařovaný rošt (SP)

 

Oba rošty jsou ve své podstatě svými charakteristikami téměř zaměnitelné. Pokud upřednostňujete design, vyberete pravděpodobně lisovaný rošt P. Pokud budete chtít rošt na stavbě dodatečně rozměrově upravovat a řezat, pak bude vhodnou volbou odporově svařovaný rošt (SP). 

Jaký materiál vybrat?

Při výběru materiálu je potřeba zohlednit účel použití roštu. Bude rošt využíván pouze jako pochozí? Bude přes rošt jezdit vozidlo? Jedná se o regálový rošt? V těchto případech je potřeba zajistit roštu odpovídající pevnostní charakteristiku a to volbou materiálu od 20x2 až po 120x5 mm.

Statika – Jaký nosný směr vybrat?

U každé objednávky, v každém projektu musí být znám nosný pásek (resp. nosný směr) roštu. Tento směr musí být vždy kolmý na podpěry tak, aby všechny nosné pásky roštu doléhaly na podpěry na obou svých koncích. Pro výpočet statické zátěže, jak plošné, tak bodové, je potřeba znát světlou rozteč roštu. Z výpočtu pak vzejde maximální zátěž a průhyb. Tyto hodnoty jsou směrodatné pro plnění norem RAL GZ 638.

Jaké oko vybrat?

Základní, klasické oko je u lisovaných roštů 33x33, u odporově svařovaných pak 34x38 mm.

V závislosti na zatížení, místě a způsobu aplikace, vhodnosti použití a individuálním přání zákazníka existují různé varianty a formy dělení ok roštu.

Zatížení: Čím je oko menší, tím je nosnost roštu vyšší. 

Aplikace: Menší oka zamezují propadnutí předmětů. Větší oka umožňují větší průchodnost světla.

Přání zákazníka: Tvar a velikost oka určuje optické vnímání roštu .

Tolerance

Aktuální norma DIN 24531-1 a 24537 odkazuje na RAL-GZ 638. Pro rošt jsou veškeré výrobní a dodavatelské tolerance pevně stanoveny. Konečný spotřebitel může rošt, který leží mimo tyto tolerance, reklamovat. Rozdíly a potřeba tolerančního rozpětí je dána výrobním zařízení a materiálem.

Rozměrové tolerance jsou +0 až -4 mm. Naše společnost je plně certifikována.

Povrchová ochrana

Ocelové mřížové rošty lze dodat v černém provedení bez dodatečné povrchové úpravy nebo žárově zinkované. Naše společnost jako jediná na trhu disponuje vlastní žárovou zinkovnou.

MEA rošty jsou žárově zinkovány dle DIN EN ISO 1461.
Uzavřená zinková ochrana zaručuje vynikající ochranu proti korozi (až 40 let).
Pro speciální použití lze nabídnout dodatečnou ochranu např. práškovým lakem.

Tvorba cen u atypické výroby

Vždy je kalkulována výhodnější výrobní varianta.