Mřížové rošty - rychlá pomoc

Potřebujete rošt, ale nevíte jak vybrat ten správný?
Zde naleznete několik rad podle čeho se rozhodovat.

Typ P lisovaný nebo SP odporově svařovaný?

Hlavní rozdíl je ve způsobu výroby. U lisovaného roštu (P) vzniká pevná konstrukce vlisováním výplňových pásků do „předsekaných “ drážek v nosném profilu. U odporově svařovaného roštu (SP) je do nosného pásku elektrickým proudem vtaven spojovací drát. Tímto způsobem vzniká pevná konstrukce.

Více viz. Obr. 1: lisovaný rošt (P), odporově svařovaný rošt (SP)

 

Oba rošty jsou ve své podstatě svými charakteristikami téměř zaměnitelné. Pokud upřednostňujete design vyberete pravděpodobně lisovaný rošt P, pokud budete chtít rošt na stavbě dodatečně rozměrově upravovat a řezat bude vhodnou volbou odporově svařovaný rošt (SP). 

Jaký materiál vybrat?

Při výběru materiálu je třeba zohlednit účel použití roštu. Bude rošt využíván pouze jak pochozí? Jedná se o regálový rošt? Bude přes rošt jezdit vozidlo? V těchto případech je potřeba zajistit roštu odpovídající pevnostní charakteristiku. Tu zajistí správná volba materiálu od 20x2 až po 120x5 mm.

Statika – Jaký nosný směr vybrat?

U každé objednávky, v každém projektu musí být znám nosný pásek (směr) roštu. Tento směr musí být vždy kolmý na podpěry tak aby všechny nosné pásky roštu doléhaly vždy na podpěry na obou koncích. Pro výpočet statické zátěže jak plošné tak bodové je potřeba znát světlou rozteč roštu. Z výpočtu pak vzejde maximální zátěž a průhyb. Tyto hodnoty jsou směrodatné pro plnění norem RAL GZ 638.

Jaké oko vybrat?

Základní klasické oko je u lisovaných roštů 33x33 u odporově svařovaných pak 34x38.

V závislosti na zatížení, místě a způsobu aplikace, vhodnosti použití a individuálním přání zákazníka existují různé varianty a formy dělení ok roštu.

Zatížení: Čím je oko menší, tím je nosnost roštu vyšší. 

Aplikace: Větší oka umožňují větší průchodnost světla. Menší oka zamezují propadnutí předmětů.

Přání zákazníka: Tvar a velikost oka určuje optické vnímání roštu .

Tolerance

Aktuální norma DIN 24531-1 a 24537 odkazuje na RAL-GZ 638. Pro rošt jsou veškeré výrobní a dodavatelské tolerance pevně stanoveny. Konečný spotřebitel může rošt, který leží mimo tyto tolerance reklamovat. Rozdíly a potřeba tolerančního rozpětí je dána výrobním zařízení a materiálem.

Rozměrové tolerance jsou +0 až 4 mm. Naše společnost je plně certifikována

Povrchová ochrana

Ocelové mřížové rošty lze dodat v černém provedení bez dodatečné povrchové úpravy nebo žárově zinkované. Naše společnost jako jediná na trhu disponuje vlastní žárovou zinkovnou.

MEA rošty jsou žárově zinkovány dle DIN EN ISO 1461.
Uzavřená zinková ochrana zaručuje vynikající ochranu proti korozi (až 40 let).
Pro speciální použití lze nabídnout dodatečnou ochranu např. práškovým lakem.

Tvorba cen u atypické výroby

Vždy je kalkulována výhodnější výrobní varianta.